torsdag 9. august 2018

Båtmannsstol

Jeg fikk hjelpe til å montere lazy-jacks på "Snarken". Snarken er en 8-meter tegnet av Johan Anker. Ole tar vare på båten og bruker den til seilaser på fjorden. Dermed vil jeg si at han er Trondhjems seilforenings fremste bidragsyter til seilsportens kulturhistorie.

En mann måtte heises opp til de nederste salingshorna for å få på plass Lazy-Jackene. Ole syntes at jeg hadde en passende match-vekt for et slikt oppdrag. En tradisjonell båtmannsstol og storseil-fallet ble brukt til operasjonen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar